herkent u dit

 • Acute liquiditeitsproblemen of complexe rendementsproblemen
 • Verstoorde verhoudingen tussen de ondernemer en aandeelhouders, banken, financiers, crediteuren en andere stakeholders
 • Er moeten beslissingen worden genomen die de toekomst van de onderneming bepalen
 • Recovery en crisismanagement is vaak geen competentie van de ondernemer

mijn positie in dit proces

 • In opdracht van de klant, met oog voor de belangen van financier en crediteur
 • Mede regisseur van het veranderingsproces, hands on!
 • projectmatige aanpak met duidelijke doelen en deadlines

mijn aanpak

Stap 1: Quick Scan / Nulmeting
 • Bedrijfs- en omgevings analyse
 • FinanciŽle analyse incl. liquiditeitsprognose
 • Plan van aanpak of herstelplan

Stap 2: Stabiliseren
 • Gericht op rust, herstel en continuÔteit, gedeeltelijk of volledig normaliseren van relaties
 • Objectiveren van de feiten en toetsen van het perspectief
 • Klankbordfunctie voor ondernemer

Stap 3: Waardeherstel
 • Uitvoering herstelplan i.c.m. herfinanciering
 • Interim- en of tandem management inpassen
 • Begeleiding bij verkoop bedrijf(sonderdelen) en activa