enige voorbeelden

Crisis management bij een landelijk werkend installatiebedrijf
Ik moest een duurzame oplossing vinden voor een bedrijf met een groot negatief eigen vermogen op de balans. Na het op gang brengen van de cash flow heb ik aanzienlijke reducties in de overheadkosten gerealiseerd. Uit de mogelijke scenario’s is de keuze gemaakt voor een strategische koper, waarvoor een akkoord met crediteuren en belastingdienst moest worden bereikt. Dankzij door mij verkregen medewerking van alle partijen is deze opdracht succesvol afgerond.

Interim management bij een voedingsmiddelen producent en groothandel
De opdracht was om de efficiency van het operationele proces te verhogen door middel van automatisering. De oorzaak bleek een andere. Ik verbeterde de samenwerking en communicatie tussen afdelingen en verankerde deze verandering structureel in de organisatie en werkwijzen.

Mediation tussen een Nederlands handelsbedrijf en een buitenlandse producent
De opdrachtgever is een exclusieve distributeur van een buitenlandse producent. De relatie was door een aantal incidenten verslechterd. Door cultuurverschillen ontbrak het wederzijdse begrip. Mijn oplossing lag in het inventariseren van de situatie: ik heb deze voor beide partijen inzichtelijk gemaakt. Tot slot werkte ik een drietal opties uit ter verbetering van de samenwerking.