tijdelijk management dat bij u past

Afhankelijk van de situatie is meer of minder intensieve ondersteuning nodig. Soms beginnen opdrachten intensief. Nadat de problemen zijn aangepakt en de situatie gestabiliseerd, beperk ik mijn betrokkenheid tot begeleiding van de ondernemer of directeur.

voor wie

Kempen & Co richt zich op middelgrote handels- en productie ondernemingen die zich in een overgangsfase in hun bestaan bevinden. Alle bedrijven gaan periodiek door fasen waarbij het bedrijf uit balans is. Als het management niet de juiste analyses maakt Ún passende maatregelen neemt, ontstaat een nijpende situatie. Hierdoor komt de continu´teit van de onderneming in gevaar, met verlies van aandeelhouderswaarde en werkgelegenheid. Dan is inzet van een interim manager een goede oplossing.

wanneer

Onbalans ontstaat o.a. in de volgende situaties:
  • overdracht van de leiding van vader/moeder op zoon/dochter
  • introductie van een nieuwe activiteit
  • opschalen / downsizing van bestaande activiteit
  • vraaguitval of margedruk
  • introductie van een nieuw automatiseringssysteem
  • productiviteitsproblemen (efficiency of effectiviteit)
  • vertrouwensproblemen tussen medewerkers en directie/management
  • toenemend werkkapitaal / het lukt niet om hoog werkkapitaal te verlagen
Preventieve maatregelen beperken de schade voor de onderneming. Mijn primaire doelstelling is om een goede basis te leggen voor een gezonde volgende levensfase door het zittende management te ondersteunen of tijdelijk te vervangen.

wat

Ik bied de volgende vormen van tijdelijk management: